Is meer bewegen goed voor leerprestaties?

Twaalf basisscholen in het noorden van het land doen mee aan een onderzoek naar het effect van de combinatie van fysieke activiteiten en reken- en taalopdrachten op leerprestaties. Lees verder

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bewegingswetenschappers en onderwijskundigen van het Universitair Medisch Centrum en de Rijksuniversiteit in Groningen. Zij richten zich op leerlingen uit de groepen 4 en 5.

De combinatie van fysieke activiteiten en reken- en taalopdrachten blijkt in de Verenigde Staten tot goede resultaten te leiden. Als uit het Groningse onderzoek blijkt dat het programma ook hier positieve effecten heeft, wordt de aanpak breder in Nederland ingevoerd.

Het onderzoek duurt vier jaar. Het ministerie van OCW heeft er 1 miljoen euro voor uitgetrokken.