Is uw school Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld?

VOS/ABB is op zoek naar TOP-scholen met de E-factor. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld, de E voor Excellent. Het gaat om scholen die succesvol zijn in een bepaald domein, bijvoorbeeld actief burgerschap, levensbeschouwing of partnerschap met ouders. Lees verder

VOS/ABB wil via deze website en in het magazine School! aandacht besteden aan TOP-scholen om het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs positief op de kaart te zetten. 

De TOP-scholen kunnen andere scholen inspireren en zo leiden tot een verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de breedste zin van het woord. 

De onderdelen waarop TOP-scholen kunnen scoren: 

 • Goed onderwijs, goed bestuur
 • Partnerschap met ouders
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Diversiteit
 • Levensbeschouwing en godsdienst
 • Actief burgerschap
 • Passend onderwijs
 • Leraarschap
 • Leiderschap

Criteria
Om het predikaat TOP-school in een van deze domeinen te verkrijgen, moet de school voldoen aan een aantal criteria die VOS/ABB heeft geformuleerd. Die criteria zijn onder meer:

 • het onderdeel waarop de school excelleert, moet gebaseerd zijn op een gedocumenteerde visie en overdraagbaar zijn;
 • de aanpak moet zichtbaar zijn in de school, uitgedragen worden door het team en herkend door de omgeving;
 • de aanpak moet aantoonbaar effect hebben.

Wilt u uw succesfactoren delen met collegascholen in het land? Meld uw school dan aan! U hoeft niet per se van de Inspectie van het Onderwijs het predicaat excellent te hebben; voorwaarde is wel dat uw school minstens een basisarrangement heeft. 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar excellent@vosabb.nl. Na de aanmelding komt een afvaardiging van VOS/ABB uw school bezoeken. Het magazine School! portretteert de TOP-scholen die aan de criteria voldoen.

In de rechterkolom staan artikelen over TOP-scholen, die in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben gestaan.

Bijlagen