Isbo-directeur over artikel 23: ‘Wij eisen onze plek op’

‘Wij eisen onze plek op’, zegt directeur Gökhan Çoban van de islamitische profielorganisatie Isbo in de Volkskrant in het kader van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Hij reageert op een peiling waaruit blijkt dat 70 procent van de Nederlanders af wil van islamitisch onderwijs. Die enquête volgde op de publiciteit over de methode Help ik word volwassen!.

Deze methode voor de bovenbouw van het islamitisch basisonderwijs en de onderbouw van het eveneens islamitisch voortgezet onderwijs is ontwikkeld door de Isbo. De profielorganisatie spreekt van ‘de eerste methode seksuele vorming die volledig vanuit islamitisch perspectief is opgesteld’. Volgens de Isbo is de methode ‘voorzien van de (…) verplichte kerndoelen seksuele diversiteit’.

Dat laatste wordt betwijfeld door Nieuwsuur en NRC. Zij wijzen erop dat in de methode staat dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken. Ook zouden ze geen kleding van ‘ongelovigen’ mogen dragen. Er staat ook in dat ‘Allah het hebben van seks met mensen van het eigen geslacht ten zeerste afkeurt’.

Artikel 23 vrijheid van onderwijs

De ophef die volgde op de publiciteit over de methode, was voor Maurice de Hond aanleiding een peiling te organiseren. Daaruit kwam onder andere naar voren dat 70 procent van de Nederlanders af wil van islamitisch onderwijs en dat 59 procent wil dat álle scholen op basis van een religie worden afgeschaft. Tegelijkertijd geeft 54 procent aan dat de vrijheid van onderwijs een groot goed is.

In reactie op de uitslag van de peiling zegt directeur Çoban van de Isbo in de Volkskrant dat hij nog steeds pal achter artikel 23 van de Grondwet staat, waarin is vastgelegd dat openbaar en bijzonder onderwijs op gelijke basis door de overheid worden bekostigd.

‘Onze identiteit beleven’

‘Je mag zijn wie je bent, dit geldt voor ons, maar ook voor homoseksuelen. Wij zijn onderdeel van de Nederlandse samenleving. Maar wil de samenleving dat wij onderdeel van hén zijn? Kunnen wij in voldoende mate onze identiteit beleven zoals wij dat willen? Wij eisen onze plek op’, aldus Çoban.

Lees meer…