Jaarverslag 2005

De rode draad in het jaarverslag van VOS/ABB over 2005 is het imago van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Lees verder

Wat kunnen scholen en besturen doen voor een goede beeldvorming? Deze vraag staat centraal in acht interviews met leden en andere deskundigen.

U kunt het jaarverslag downloaden uit de rechterkolom naast dit artikel.

Bijlagen