Jaarverslag 2006

In het jaarverslag over 2006 gaat speciale aandacht uit naar de maatschappelijke betrokkenheid van scholen die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten.

Wat doen scholen meer dan kennis overdragen? U kunt het lezen in zes korte reportages. U kunt het jaarverslag downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.