Jaarverslag 2007

Het jaarverslag over 2007 laat onder meer het profiel van VOS/ABB zien, zoals dat na de reorganisatie van 2007 tot stand is gekomen. Verenigings- en consultingactiviteiten zijn beter op elkaar afgestemd.

Verder in dit jaarverslag aandacht voor de uitbreiding van het ledenbestand van VOS/ABB.  Als gevolg van schaalvergroting nam het aantal besturen dat bij VOS/ABB is aangesloten weliswaar af, maar het aantal leerlingen dat zij vertenwoordigen, groeide met circa 7000.

Het jaarverslag 2007 is geïllustreerd met een beeldverslag door Martine Sprangers. Zij was als fotografe te gast op diverse VOS/ABB-scholen.

Het jaarverslag staat in de rechterkolom van dit bericht.