Jaarverslag 2009

Het jaarverslag gaat in op de interne veranderingen die VOS/ABB in 2009 heeft doorgemaakt. Het was nodig om VOS/ABB een andere koers te laten varen in verband met de ontwikkeling van de PO-Raad en VO-raad.

De sectororganisaties hebben de algemene belangenbehartiging van VOS/ABB en de overige besturenkoepels overgenomen. De algemene belangenbehartiging voor de onderwijswerkgevers richt zich onder meer op de cao’s.

De veranderingen binnen VOS/ABB waren erop gericht om de expertise meer te richten op de specifieke belangenbehartiging voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Het jaarverslag 2009 staat in de rechterkolom van dit bericht.