Jaarverslag 2011

Dit jaar presenteert VOS/ABB het jaarverslag voor het eerst uitsluitend digitaal. Het jaarverslag 2011 staat als een printvriendelijk bestand openbaar op de website.

In het jaarverslag staat dat VOS/ABB in 2011 actief aan de slag is gegaan met de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Scholen hebben op allerlei manieren ondersteuning gekregen bij de concrete invulling van hun identeit. Daarnaast was er in het verslagjaar speciale aandacht voor excellentie en krimp. Bovendien is de Helpdesk van VOS/ABB versterkt en zijn er nieuwe contracten afgesloten die ledenvoordeel bieden. Het ging om korting op energie, asbestinventarisaties en fondsenwerving.

In het verslagjaar heeft VOS/ABB een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het diploma Openbaar Onderwijs, dat inmiddels op veel pabo’s behaald kan worden. Daardoor zullen openbare scholen hun identiteit voelbaar kunnen versterken. Ook de komende jaren blijft VOS/ABB hier aandacht aan geven.

Op het gebied van passend onderwijs is 2011 een turbulent jaar geweest. Het onderwijs werd geconfronteerd met een voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro op de invoering van passend onderwijs. Hiertegen heeft VOS/ABB steeds geprotesteerd en de scholen bij hun protesten gesteund. Dit leidde ertoe dat minister Van Bijsterveldt van OCW in 2011 nog de bezuiniging met een jaar uitstelde. In 2012 bij de val van het kabinet-Rutte verdween uiteindelijk de hele bezuiniging van tafel.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de vele activiteiten. Ook de financiële situatie wordt hierin overzichtelijk gepresenteerd. De vereniging heeft het verslagjaar met een positief resultaat kunnen afsluiten. Het jaarverslag wordt de leden aangeboden door het bestuur van VOS/ABB.

U kunt het jaarverslag downloaden uit de rechterkolom hiernaast.