Jaarverslag 2011

Dit jaar presenteert VOS/ABB het officiële jaarverslag voor het eerst uitsluitend digitaal. Het jaarverslag 2011 staat als een printvriendelijk bestand openbaar op de website. Wilt u het liever op papier lezen, dan kunt u het gemakkelijk uitprinten. Lees verder

Korte samenvatting
In het jaarverslag 2011 valt te lezen dat VOS/ABB in dat jaar actief aan de slag is gegaan met de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Scholen hebben op allerlei manieren ondersteuning gekregen bij de concrete invulling van hun identiteit. Daarnaast was er in het verslagjaar speciale aandacht voor excellentie en krimp. Bovendien is de Helpdesk versterkt en zijn er nieuwe contracten afgesloten die ledenvoordeel bieden. Het ging onder meer om korting op energie.

In het verslagjaar heeft VOS/ABB een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het diploma Openbaar Onderwijs, dat inmiddels aan een groot aantal pabo’s behaald kan worden. Daardoor zullen openbare scholen hun identiteit voelbaar kunnen versterken. Ook de komende jaren blijft VOS/ABB hier aandacht aan geven.

Op het gebied van passend onderwijs is 2011 een turbulent jaar geweest. Het onderwijs werd geconfronteerd met een voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro op de invoering van passend onderwijs. Hiertegen heeft VOS/ABB steeds geprotesteerd en de scholen bij hun protesten gesteund. Dit leidde ertoe dat minister Van Bijsterveldt van OCW in 2011 nog de bezuiniging met een jaar uitstelde. In 2012 bij de val van het kabinet-Rutte verdween uiteindelijk de hele bezuiniging van tafel.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de vele activiteiten. Ook de financiële situatie wordt hierin overzichtelijk gepresenteerd. De vereniging heeft het verslagjaar met een positief resultaat kunnen afsluiten.

U kunt het jaarverslag downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen