Jaarverslag met interviews over imago

Het imago van het openbaar onderwijs is een hot item. Wat kunnen scholen doen aan de beeldvorming? VOS/ABB vroeg het aan acht deskundigen binnen en buiten het onderwijs. De interviews staan in het zojuist verschenen jaarverslag over 2005. Lees verder

De hoogleraren ds. Anne van der Meiden en prof. mr. Paul Zoontjens doen daarin opvallende uitspraken. Van der Meiden noemt art. 23 van de Grondwet ‘een groen uitgeslagen grafmonument’ en Zoontjens zegt: ‘Stop met denken in denominaties. Die bestaan allang niet meer’. . Klik op de foto’s hieronder voor alle interviews.   


Anne van der Meiden:
‘Imago vereist politieke betrokkenheid’ 

Prof. mr. Paul Zoontjens:
‘Stop met denken in denominaties’ 

Fred Timmermans:
‘De grootste groep kiest op kwaliteit en uitstraling’ 

Jaap Balkema:
‘Ik heb veel geleerd van IKEA’ 

Ton Rek:
‘We hebben nu leerlingen
van 28 nationaliteiten’
 

Leon de Rond:
‘De leerlingen zijn onze ambassadeurs’ 

Freek van Reeven:
‘Ouders van nu zijn consumenten’ 

mw. Ruud Pollman:
‘Houd de discussie over kernwaarden levend!’ 

Alle leden van VOS/ABB hebben het jaarverslag inmiddels ontvangen. U kunt ook het complete jaarverslag met de financiële verantwoording downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen