Jaarverslag verschenen met extra’s

Het jaarverslag van VOS/ABB over 2008 is verschenen. Behalve de bekende financiële jaaroverzichten bevat het dit keer ook interviews met kopstukken uit het onderwijs, zoals staatssecretaris Dijksma, en de voorzitters van VO-raad en PO-Raad, Sjoerd Slagter en Kete Kervezee. Lees verder

Sharon Dijksma heeft voor dit jaarverslag een column geschreven, getiteld ‘De kracht van diversiteit’. Zij schrijft daarin dat het openbaar onderwijs een ontmoetingsplaats is voor alle gezindten. "In die diversiteit schuilt de kracht van het openbaar onderwijs!"

Sjoerd Slagter en Kete Kervezee geven in interviews aan data zij graag willen samenwerken met de besturenorganisaties. De VO-raad en de PO-Raad zijn relatief jonge spelers in het onderwijsveld. Kervezee: "VOS/ABB kent de bestuurlijke verscheidenheid. We zijn blij dat VOS/ABB die ervaring met ons wil delen".  En Slagter: "Wij kunnen de pluriformiteit van het onderwijs alleen bewaken als de besturenorganisaties er goed in slagen de eigenheid van hun eigen soort onderwijs krachtig in te vullen en uit te dragen". 

Verder in dit jaarverslag een interview met Rob Limper, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs, die toelicht op welke punten VOS/ABB en VOO de komende jaren gaan samenwerken. "Samen op de bres voor het openbaar onderwijs".

Namens de leden zelf komen twee algemeen directeuren aan het woord: Albert Helder van Onderwijsgroep Fier (Friesland) en John van der Vegt van de Almeerse Scholen Groep. Ook zij laten hun licht schijnen over de toekomst. Helder kijkt naar de bevolkingskrimp op het platteland. Van der Vegt voorziet een gouden eeuw voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Het motto van  dit jaarverslag is dan ook: ‘Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, midden in de samenleving’. Het boekwerk is deze week bij alle leden op de mat gevallen. U kunt het ook downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen