Jaarverslag: voorziening groot onderhoud ongewijzigd

Schoolbesturen mogen ook over 2020 de voorziening groot onderhoud op de zelfde wijze opbouwen zoals zij dat in voorgaande jaren hebben gedaan. 

De PO-Raad en VO-raad melden dat naar verwachting in de loop van 2020 duidelijk wordt hoe de voorziening groot onderhoud in de toekomst moet worden opgebouwd. Voor 2020 blijft alles dus nog zoals het nu is.

Lees meer…