Jeroen Dijsselbloem wil vier profielen behouden

Het is niet verstandig om het aantal profielen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs terug te brengen van vier naar twee. Het is maar zeer de vraag of het onderwijs daar beter van wordt, zegt PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem. Hij reageert daarmee op het Actieplan Beter Presteren van minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

Als er nog maar twee in plaats van vier profielen zijn, zal dat er volgens Dijsselbloem toe leiden dat die twee overgebleven profielen algemener worden en minder diepgang krijgen. Dat is volgens hem niet goed voor de voorbereiding op een vervolgopleiding.

Dijsselbloem vindt ook dat de minister in haar plannen te weinig aandacht heeft de kwaliteit van de leraren. Daartbij wees hij op de hogere beloning en het carrièreperspectief die nodig zijn om bijvoorbeeld meer academici voor de klas te krijgen.

Het PvdA-Kamerlid zegt verder dat Van Bijsterveldt te veel waarde hecht aan eindtoetsen. Hij pleit ervoor om beter gebruik te maken van bestaande leerlingvolgsystemen. ‘Op basis daarvan kun je veel beter zeggen wat het kind in zijn mars heeft, wat zijn talent is’, aldus Dijsselbloem.

Jeroen Dijsselbloem was voorzitter van de Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen. Deze parlementaire commissie deed onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs in de jaren 90.