Jeugdgezondheidszorg en taalachterstanden

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW wil via de gemeenten ervoor zorgen dat de instellingen voor jeugdgezondheidszorg jonge kinderen gaan screenen op taalachterstanden. Dat heeft ze donderdag gezegd bij de opening van de internationale Cito-conferentie ‘Education of the youngest: a blessing or a curse?’. Lees verder

Dijksma wees er in haar toespraak op dat er inmiddels in de praktijk al wordt gewerkt aan een vergroting van het bereik van het aantal doelgroepkinderen. ‘Zo zijn er pilots in Oost-Groningen, in de aandachtsgebieden in de vier grote steden en in Zuid-Limburg. Het is de bedoeling dat we de  kennis en ervaring die we daar opdoen, delen met de andere gemeenten.’

Het uiteindelijke doel van het kabinet is dat 100 procent van de doelgroepkinderen worden bereikt. Dijksma noemde dat ‘een enorme ambitie. Ze benadrukte dat het kabinet daar veel geld in investeert. ‘Momenteel gaat er jaarlijks 110 miljoen euro naar gemeenten voor voorschoolse educatie en 60 miljoen euro voor vroegschoolse educatie. Voor de voorschoolse educatie hebben we nu in de begroting voor 2008 43,5 miljoen euro extra beschikbaar. En vanaf 2011 is er jaarlijks in totaal 210 miljoen euro beschikbaar voor voorschoolse educatie. Dat is dus bijna een verdubbeling!’

Klik hier voor de toespraak van Dijksma.