Job Cohen adviseert openbaar onderwijs Rotterdam

De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (CDA) wil de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het openbaar onderwijs in de havenstad opnieuw vormgeven. Daartoe is een commissie onder leiding van oud-PvdA-voorman en voormalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen in het leven geroepen. Lees verder

Aanleiding voor het onderzoek dat de commissie Governance Openbaar Onderwijs gaat uitvoeren, zijn de ernstige problemen bij het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Bij het grootste verzelfstandigde openbare schoolbestuur van Nederland loopt een onderzoek naar fraude. Bovendien zijn door de gemeente zeer kritische conclusies getrokken over het het functioneren van bestuur en de toezichthouders. Het toezichthoudende algemeen bestuur is opgestapt en bestuursvoorzitter Wim Blok vertrekt per 1 oktober aanstaande. Een bewindvoerder stelt nu orde op zaken.

De commissie onder leiding van Job Cohen brengt de komende maanden advies uit over de sturing en het toezicht op het openbaar onderwijs in Rotterdam. De centrale vraag is ‘hoe de gemeente vorm en inhoud kan geven aan de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs, uitgaande van diens zelfstandige positie’, zo vermeldt de website van de gemeente Rotterdam. In de commissie zitten naast Cohen oud-directeur Philip Geelkerken van VOS/ABB en oud-Tweede Kamerlid Jan de Vries (CDA).

CDA-onderwijswethouder Hugo de Jonge meldt op de site van zijn gemeente dat ‘rond de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in 2008 de aandacht vooral is uitgegaan naar het losmaken van de band tussen het openbaar onderwijs en de gemeente en minder naar het doordenken van de nieuwe relatie’. Hij wil de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het openbaar onderwijs ‘opnieuw vormgeven’.

De commissie zal zich in haar advies onder meer richten op de vormgeving van het interne en externe toezicht, de sturing op het openbaar onderwijs en de daarbij behorende bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. ‘De commissie kijkt daarnaast naar de vraag hoe de menselijke maat en de betrokkenheid van ouders kunnen worden verankerd in de inrichting van het onderwijs, evenals de pluriformiteit en toegankelijkheid van het openbaar onderwijs.’

Voor het college van B&W zal het advies input vormen voor de besluitvorming over de statuten en benoemingen. Parallel aan het werk van de commissie is bewindvoerder Hans van der Vlist in opdracht van het college bezig met het versterken van de bedrijfsvoering bij het openbaar onderwijs in Rotterdam.