Jongens haken af op softe pabo’s

Veel jongens op de pabo haken voortijdig af, omdat het onderwijsaanbod te weinig op kennis is gericht. Dat zegt pabo-docent Gerda Geerdink van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Op 5 november promoveert zij aan de Radboud Universiteit op het onderzoek ‘Diversiteit op de pabo’. Lees verder

Voor haar onderzoek nam Geerdink onder meer diepte-interviews af bij eerstejaarsstudenten van de pabo en herhaalde ze dit na tweeëneenhalf jaar bij dezelfde groep. Het bleek dat jongens over het algemeen een andere beroepsmotivatie en opleidingsverwachtingen hebben dan meisjes. ‘Jongens zien een leraar primair als iemand die kinderen iets leert en vertelt hoe de wereld in elkaar steekt. Voor meisjes is een leerkracht vooral iemand die met kinderen werkt. Dat is hun motivatie: ze willen ‘iets’ met kinderen doen’, aldus Geerdink.

Ze concludeert dat mannelijke studenten meer gericht zijn op ‘harde’ pabo-onderdelen, zoals schoolvakken en vakdidactiek. Vrouwelijke pabo-studenten zijn meer gericht op de leerling en het leerproces en op ‘zachte’ onderdelen, zoals pedagogiek en onderwijskunde. Bovendien zijn meisjes volgens Geerdink intrinsiek gemotiveerd -leren en jezelf ontwikkelen is voor hen vanzelfsprekend- terwijl jongens meer doelgericht zijn. Dit alles leidt ertoe dat jongens kritisch zijn over de pabo. Ze vinden de opleiding niet uitdagend genoeg en te vrijblijvend. Dat demotiveert hen. 

Gerda Geerdink, ‘Diversiteit op de pabo. Sekseverschillen in motivatie, curriculumperceptie en studieresultaten’. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 2007. De handelseditie verschijnt bij Garant Uitgevers (Antwerpen/Apeldoorn), ISBN 978 90 441 2192 6. Prijs € 32,-