Juiste opgave GGL tijdig regelen

Scholen in het primair onderwijs moeten dit jaar voor 1 december opgave doen van de Gewogen Gemiddelde Leeftijd. Voor een juiste opgave moeten de gegevens over de leeftijd van het personeel begin november al correct zijn ingevoerd. Besturen doen er goed aan hierover duidelijke afspraken te maken met hun administratiekantoor. Lees verder

De Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) is de factor die ervoor moet zorgen dat de bekostiging in redelijk evenwicht is met de feitelijke kosten. Uiteraard wijkt de werkelijkheid er wel van af, maar over het algemeen werkt de GGL bij de bekostiging van het OP (en dat is veruit de grootste groep) op een goede manier. Vooralsnog is deze GGL een onmisbare factor voor met name de kleinere schoolbesturen om de baten en lasten van de personele kosten goed in evenwicht te houden.

Tijdig verwerken in salarissysteem
Toch is die GGL niet zonder problemen. Zo bleken vorig jaar veel mutaties niet tijdig te zijn verwerkt, waardoor ruim 2000 scholen een andere GGL bleken te hebben dan ze hadden opgegeven. Gelukkig was er nog de mogelijkheid om een onjuiste GGL na controle van de accountant voor 1 juli 2007 te corrigeren. Op de landelijke GGL zal het effect gering zijn geweest (de wet van de grote getallen), maar in individuele gevallen kan het veel hebben uitgemaakt.

Het is daarom van groot belang dat de opgave dit jaar zonder problemen gaat verlopen. Met het oog daarop is de regelgeving over de aanlevering van de gewogen gemiddelde leeftijd aangevuld. De details daarover vindt u in het artikel in de rechterkolom hiernaast, samen met informatie over de berekening van de GGL.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.