Juridische check bso-contracten

Het is mogelijk om bij VOS/ABB Consulting een juridische check aan te vragen van de samenwerkingsovereenkomst tussen school en kinderopvangorganisatie. Veel scholen sluiten op dit moment dergelijke contracten om de per 1 augustus verplichte buitenschoolse opvang (bso) te regelen. Het is van belang dat zo’n contract goed in elkaar zit. Lees verder

Al meer dan tien besturen hebben inmiddels bij VOS/ABB Consulting gevraagd om een juridische toetsing van een contract, dat het bestuur zelf had opgesteld. Ook hebben consultants scholen geholpen bij de opstelling van zo’n contract.

Per 1 augustus zijn de besturen van primair onderwijs verplicht kinderopvang te organiseren als ouders daarom vragen. Het schoolbestuur hoeft dit niet zelf te doen. Het kan ook een overeenkomst sluiten met een kinderopvangorganisatie. Dat gebeurt veel.

Consultant Jan Littink van VOS/ABB Consulting wijst erop dat het belangrijk is om een en ander goed te regelen, vooral omdat de belangstelling voor kinderopvang groter blijkt dan verwacht, ook in plaatsen waar er tot nu toe weinig vraag naar was. In het contract kunnen scholen bijvoorbeeld vastleggen op welke locatie leerlingen worden opgevangen. 

Lees ook het artikel hierover, dat in nr. 2 van het blad Over Onderwijs stond. Klik hier als u wilt weten wat VOS/ABB Consulting op het gebied van bso te bieden heeft.

Informatie: Jan Littink, 06-12928581, jlittink@vosabbconsulting.nl