Kabinet: alle boeken vanaf 2008 in lumpsum

Alle schoolboeken in het voortgezet onderwijs wordt al vanaf volgend jaar betaald uit de lumpsumfinanciering. Het kabinet neemt deze wens over van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Lees verder

CDA, PvdA en ChristenUnie hadden tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een wensenlijstje ingediend, waarop onder meer stond dat er volgend jaar 120 miljoen euro aan de onderwijsbegroting moet worden toegevoegd om de schoolboeken in het hele voortgezet onderwijs voor de ouders gratis te maken. Het budget voor de boeken wordt opgenomen in de lumpsum van de scholen. Op Prinsjesdag werd al duidelijk dat de coalitiepartijen in de Kamer met deze wens zouden komen.

In de Miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd, staat nog dat volgend jaar alleen de schoolboeken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ‘gratis’ worden, maar daar namen de coalitiepartijen dus geen genoegen mee. Het extra geld dat met de ‘gratis’ schoolboeken en enkele andere wensen is gemoeid, kan volgens de coalitiepartijen onder meer uit een reservepotje van het ministerie van Financiën worden gehaald.

Onverantwoord laag
De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) noemde eerder het bedrag van 90 miljoen euro dat het kabinet volgens de Miljoenennota uittrekt om de schoolboeken voor de ouders van leerlingen in de onderbouw gratis te maken ‘onverantwoord laag’.

Woordvoerder Stephan de Valk zei dat er zeker 350 miljoen nodig is, omdat anders de kwaliteit van de leermiddelen omlaag zal gaan. Het nieuwe bedrag van 120 miljoen dat de coalitiepartijen noemden en waarmee het kabinet akkoord is, ligt daar dus nog ver onder.

Inkomenspolitiek
Leden van VOS/ABB zeiden op de dag na Prinsjesdag op een bijeenkomst in Woerden dat de ‘gratis’ schoolboeken in feite een vorm van inkomenspolitiek zijn. Het toevoegen van budget voor schoolboeken aan de lumpsumfinanciering levert voor het onderwijs niets op. ‘Dit bedrag hoort thuis in de begroting van de minister van Sociale Zaken’,  aldus een van de aanwezige leden.

De VO-raad meldde direct op Prinsjesdag dat de ‘gratis’ schoolboeken voor de vo-scholen extra werkdruk zullen opleveren. Ook het organiseren van maatschappelijke stages in het vo zal er volgens voorzitter Sjoerd Slagter toe leiden dat de vo-scholen het nog drukker krijgen dan nu.

Hij meldde ook dat de begroting voor 2008 resulteert in een tekort van 300 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs. Dat komt neer op 5 procent van het totale benodigde budget, wat volgens hem betekent dat er ook 5 procent minder les kan worden gegeven.

Gemiddelde Nederlander
Uit een opiniepeiling die Maurice de Hond op Prinsjesdag heeft gehouden, blijkt dat 73 procent van de Nederlanders wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor het onderwijs. De zorg moet volgens 68 procent meer geld krijgen dan het kabinet heeft begroot. Daarmee staan deze twee sectoren met stip bovenaan het wensenlijstje van de gemiddelde Nederlander.

Klik hier voor het persbericht van de VO-raad

Klik hier voor de enquête van Maurice de Hond