Kabinet brengt kleine vo-scholen in gevaar

Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad zegt dat het kabinet niet snapt wat het voortgezet onderwijs nodig heeft. Hij reageerde op Radio 1 op het plan om 84 miljoen euro te bezuinigen op het voortgezet onderwijs. Het gaat om de fusieprikkel voor bestuurlijke schaalvergroting. Lees verder

De VO-raad stelt dat het schrappen van de fusieprikkel ertoe zal leiden dat kleine vo-scholen, die zich voornamelijk op het platteland bevinden, hun deuren zullen moeten sluiten. Voorzitter Slagter wees er in het Radio 1 Journaal op dat kleine vo-scholen dankzij bestuurlijke schaalvergroting kunnen blijven bestaan. Als zij bestuurlijk op zichzelf aangewezen zijn, zullen deze scholen waarschijnlijk moeten sluiten. Dat zal tot gevolg hebben dat leerlingen op het platteland niet meer dicht bij huis onderwijs kunnen volgen.

Slagter werd in het Radio 1 Journaal gevraagd of het plan om de fusieprikkel te schrappen is opgesteld door beleidsmakers die vanuit de Randstad redeneren en daardoor te weinig rekening houden met het platteland. Hij durfde deze stelling niet te onderschrijven, maar zei wel dat het kabinet er met het bezuinigingsplan blijk van geeft niet te weten waar het voortgezet onderwijs behoefte aan heeft.

Slagter benadrukte tevens dat bestuurlijke schaalvergroting niet leidt tot ‘onderwijsfabrieken’,  zoals vaak wel wordt gesuggereerd in de media. Het tegenovergestelde is volgens hem het geval. Door schaalvergroting kunnen kleine scholen juist blijven bestaan onder de paraplu van een groter bestuur.

Henk van Hoof
In een interview met Over Onderwijs neemt oud-staatssecretaris Henk van Hoof, die nu bestuursvoorzitter van Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is, hetzelfde standpunt in als Slagter. Van Hoof heeft te maken met een regio met dalende leerlingenaantallen. Door kleine vo-scholen onder een groot bestuur te plaatsen, kan kleinschaligheid en een gevarieerd onderwijsaanbod blijven bestaan, zegt hij. Het interview staat in Over Onderwijs nr. 3, dat op 6 juni is uitgekomen. Het artikel staat ook in de rechterkolom van dit bericht.

De VO-raad wil een krachtig geluid aan de politiek laten horen. Daarom wil de raad zoveel mogelijk reacties van scholen verzamelen. Klik hier voor meer informatie.  

Bijlagen