Kabinet investeert extra in sport op school

Het kabinet stelt voor de komende drie jaar 28 miljoen euro extra beschikbaar om leerlingen meer te laten sporten. Dat hebben de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW samen met hun collega Jet Bussemaker van VWS woensdag bekendgemaakt. Lees verder

Het kabinet wil met extra sport in het onderwijs de strijd aangaan tegen overgewicht en schooluitval. De doelstelling is om de helft van de jongeren voldoende te laten bewegen. Nu beweegt 40 procent genoeg.

De aandacht richt zich met nadruk op het vmbo en het mbo, omdat daar de meeste leerlingen zitten die niet of nauwelijks sporten. Het extra geld is echter ook bedoeld om leerlingen in andere sectoren van het onderwijs meer te laten sporten.  Meer informatie staat in het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van OCW en VWS.

Meer sporten, zelfde prestaties
Uit de Balans Bewegingsonderwijs – die ook op woensdag is gepubliceerd, maar dan door het Cito – blijkt dat basisschoolleerlingen in de afgelopen jaren meer aan buitenschoolse sportactiviteiten zijn gaan deelnemen. Toch blijken de prestaties in het bewegingsonderwijs op hetzelfde niveau te liggen als eerst.

Klik hier voor een uitgebreid bericht over het Cito-onderzoek.