Kabinet neemt advies fusietoets over

Het kabinet neemt het advies van de Onderwijsraad over waarin wordt gepleit voor de invoering van een fusietoets. Dat is bekendgemaakt na de wekelijkse ministerraad. Lees verder

Het kabinet is het met de Onderwijsraad eens dat schaalvergroting in het onderwijs de menselijke maat onder druk zet. ‘Leerlingen, ouders en docenten voelen zich niet altijd meer gezien en gehoord. Dit kan het draagvlak en de keuzevrijheid aantasten. Het kabinet wil daarom een fusietoets’, zo meldt de website www.regering.nl.

‘De inzet’, aldus het kabinet, ‘is dat onderwijsinstellingen een mogelijke fusie zelf zorgvuldig afwegen. Besturen moet zich vooraf en achteraf verantwoorden aan de direct betrokkenen. Ouders, studenten en personeel krijgen een sterkere rol bij het interne toezicht. Ook komt er een professioneel statuut om de positie van docenten te versterken.’

Volgens de planning van het kabinet moet de fusietoets over één tot twee jaar een feit zijn. ‘Criteria zijn onder meer het marktaandeel en monopolievorming of de variëteit van het aanbod in de regio’, aldus de website van de regering.

VOS/ABB liet vrijdag direct nadat het advies van de Onderwijsraad was uitgekomen, al weten dat een fusietoets in het onderwijs volstrekt overbodig is. Zie voor de reactie van VOS/ABB het commentaar van directeur Theo Hooghiemstra: ‘Onderwijsraad slaat de plank mis’. Het commentaar staat ook in de rechterkolom van dit bericht, evenals het nieuwsbericht met meer informatie over het advies van de Onderwijsraad.

In Dagblad Trouw van 29 november reageerde Leo van Beek op het voorstel. Hij is, voorzitter van het College van Bestuur van Quadraam Gelderse Onderwijsgroep, lid van VOS/ABB.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP roept het kabinet op om alle fusies in het onderwijs stop te zetten tot de fusietoets is ontwikkeld. Dat kan nog twee jaar duren en volgens de SP zijn er op dit moment 26 fusies gaande. Van Dijk vindt ook dat de grenzen die het kabinet noemt voor de maximale omvang van schoolbesturen, omlaag kunnen. Lees hier zijn reactie.