Kabinet neemt adviezen van Dijsselbloem over

Het kabinet erkent dat de overheid fouten heeft gemaakt bij de invoering van onderwijsvernieuwingen. Dat staat in de beleidsreactie op het rapport van de commissie-Dijsselbloem. Lees verder

De beleidsreactie ‘Tijd voor onderwijs’ is naar de Tweede Kamer gestuurd, zo werd vrijdag na de wekelijkse ministerraad bekendgemaakt. Er staat in dat voor de invoering van het vmbo, de basisvorming en de tweede fase te weinig tijd en geld werd uitgetrokken. Daarmee deelt het kabinet het oordeel van de commissie-Dijsselbloem.

In de reactie van het kabinet staat ook dat het onderwijs werd overladen met ambities en wensen van de overheid, die tegelijkertijd op het onderwijs bezuinigde. Ook was er vanuit de overheid te veel bemoeienis met didactische aangelegenheden en was er te weinig oog voor de meest kwetsbare leerlingen.

Het kabinet zegt hiervan te hebben geleerd. Er komt ‘een nieuwe, meer dienstbare aanpak’, met aandacht voor de docent en de verschillen tussen leerlingen. Ook zegt het kabinet de aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem over te nemen om rekenen en taal weer centraal te stellen en meer toezicht te houden op (zeer) zwakke scholen. Bovendien wil het kabinet de schooluitval tegengaan en de medezeggenschap voor docenten, ouders en leerlingen versterken.

De beleidsreactie op de adviezen van de commissie-Dijsselbloem staat in de rechterkolom.

Bijlagen