Kabinet schrapt pilot prestatiebeloning in onderwijs

Het experiment met prestatiebeloning in het onderwijs gaat niet door. Dat blijkt uit een mail van staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW aan schoolbesturen die zich voor de pilot hadden aangemeld. Lees verder

In de mail staat volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) het volgende:

Het kabinet heeft besloten de middelen voor de experimenten prestatiebeloning te herbestemmen. Dit betekent dat er na 2013 geen middelen meer worden gereserveerd voor (experimenten) prestatiebeloning. Dit besluit zorgt ervoor dat het niet meer mogelijk is om over meerdere jaren een experiment uit te voeren. Staatssecretaris Zijlstra heeft (…) daarom besloten dat de Regeling Prestatiebeloning in het onderwijs in z’n geheel en op korte termijn wordt ingetrokken.

Er waren volgens het ministerie van OCW voor de de eerste ronde van de pilot ongeveer 40 aanmeldingen. De besturen die zich hadden aangemeld krijgen van het ministerie een vergoeding voor de kosten die zij al hebben gemaakt.

Er was in het onderwijs veel verzet tegen prestatiebeloning, omdat hierin werd geïnvesteerd terwijl er op passend onderwijs zou worden bezuinigd. Die bezuiniging is na de val van het kabinet inmiddels geschrapt en afgelopen vrijdag werd bekend dat minister Marja van Bijsterveldt van OCW voornemens is de invoering van passend onderwijs met een jaar uit te stellen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl