Kabinet vertraagt bezuiniging op passend onderwijs

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft bekendgemaakt dat de bezuiniging op passend onderwijs wordt vertraagd. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. VOS/ABB is gematigd positief, omdat de koerswijziging vooral politiek gemotiveerd lijkt. Lees verder

De bezuiniging op passend onderwijs wordt een jaar uitgesteld, zo staat in de brief. ‘In plaats van een bezuiniging van 50 miljoen euro in 2012 en een structurele bezuiniging van 300 miljoen euro vanaf 2013, start de bezuiniging pas in 2013 met een bedrag van 100 miljoen euro, oplopend naar 200 miljoen euro in 2014 en structureel 300 miljoen euro vanaf 2015’, aldus de minister.

Door de zogenoemde temporisering wordt het volgens de minister mogelijk de personele gevolgen van de bezuiniging beter op te vangen, zodat bestaande expertise van personeel behouden kan blijven en gedwongen ontslagen zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen. Van Bijsterveldt benadrukt dat de temporisering van de bezuiniging losstaat van de stelselwijziging van passend onderwijs.

De temporisering wordt geheel gedekt binnen de OCW-begroting, met middelen voor de prijsbijstelling en door een incidentele korting op de budgetten voor de uniforme toetsing, de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs en de voorgestelde prestatiebeloning in het onderwijs.

Politiek gemotiveerd
Het is maar de vraag of de minister de temporisering van de bezuiniging van harte omarmt. Sinds Prinsjesdag, toen de bezuiniging op passend onderwijs bekend werd, heeft ze altijd star aan haar plan vastgehouden. Dinsdag werden door de regeringspartijen VVD en CDA met steun van de gedoogpartner PVV nog acht moties tegen de bezuiniging op passend onderwijs verworpen.

Het lijkt erop dat het kabinet met de temporisering de steun van de SGP wil veiligstellen. Die partij is nodig om vanaf volgende maand in de Eerste Kamer aan een werkbare meerderheid te komen. De SGP had vooral bezwaren tegen het hoge tempo van de voorgestelde bezuiniging en kon indirect met de toekomstige samenstelling van de Eerste Kamer de coalitie onder druk zetten.

Pas op voor het imagokarretje!
VOS/ABB is gematigd positief over het besluit van Van Bijsterveldt om minder snel te gaan bezuinigen op passend onderwijs dan zij had gepland. De koerswijziging laat echter onverlet dat het kabinet flink blijft snijden in het onderwijs aan leerlingen met extra zorgbehoeften. De gevolgen voor het personeel lijken nu minder ernstig, maar het is nog de vraag hoe één en ander voor de betrokken leerlingen gaat uitpakken.

Het onderwijs moet oppassen dat het zich door de temporisering van de bezuiniging niet voor het politieke imagokarretje van de minister laat spannen. De koerswijziging lijkt vooral politiek gemotiveerd, zonder dat Van Bijsterveldt zich echt druk maakt om de kwaliteit van het onderwijs voor zorgleerlingen. Het zou veel beter zijn als zij niet bezuinigt, maar investeert in passend onderwijs.

Klik hier voor de brief van de minister.