Kabinet wil 1500 brede scholen in 2011

Het kabinet wil dat het aantal brede scholen in 2011 is gestegen tot 1500. Gemeenten kunnen in het kader van de brede school maximaal 500.000 euro krijgen voor aanpassing van bestaande onderwijshuisvesting. Lees verder

In totaal heeft staatssecretaris Sharon Dijksma 28 miljoen euro uitgetrokken om gemeenten in staat te stellen huidige schoolgebouwen zodanig aan te passen dat ze geschikt zijn voor bredeschoolactiviteiten.

Op dit moment zijn er verspreid over het land 1200 brede scholen. De doelstelling van het kabinet betekent dus dat er elk jaar ongeveer 100 brede scholen bij moeten komen.

Dijksma gaf donderdag op het Brede School Congres in Utrecht het startsein voor het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Dit steuntpunt biedt de komende drie jaar ondersteuning aan het primair en voortgezet onderwijs.

Klik hier voor meer informatie.