Kabinet wil 2500 combinatiefuncties

Er komen 2500 fulltime combinatiefuncties voor mensen die deels in de sport- of cultuursector en deels in het onderwijs werken. De ministeries van VWS en OCW, de gemeenten, sportclubs en cultuurorganisaties gaan hiervoor met elkaar samenwerken, meldt staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS in haar beleidsbrief ‘De kracht van sport’. Lees verder

De beleidsbrief van Bussemaker is een vervolg op de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ die in augustus werd gepresenteerd. Met de realisering van 2500 fulltime combinatiefuncties wil het kabinet verschillende doelen bereiken:

  • Uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in primair en voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 zogenoemde krachtwijken van minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie.
  • Versterking sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
  • Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
  • Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen.

De beleidsbrief van staatssecretaris Bussemaker staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen