Laden Bijeenkomsten

« Alle Bijeenkomsten

  • Dit bijeenkomst is voorbij.

Passend onderwijs

26 maart 2013 09:45 - 12:30

VOS/ABB organiseert in maart een informatieve bijeenkomst over de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs.

Het ministerie van OCW, de vakcentrales en de sectorraden PO-Raad en VO-raad bereikten in december een akkoord over de opvang van de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs. Het doel van die overeenkomst is om zo veel mogelijk expertise voor het onderwijs te behouden. De overeenkomst heeft gevolgen voor de beleidsvrijheid van samenwerkingsverbanden, maar de gedachte is dat de afspraken leiden tot betere benutting van talent en expertise.

Met de invoering van passend onderwijs worden de huidige samenwerkingsverbanden opgeheven en vindt een verschuiving plaats van de middelen van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) naar de nieuwe samenwerkingsverbanden. Hierdoor dreigt een verlies van werkgelegenheid voor een aantal groepen personeel, waaronder ambulant begeleiders.

De grootste verandering ten opzichte van eerdere afspraken is dat de betrokken schoolbesturen in het samenwerkingsverband de gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen om verlies van expertise en werkgelegenheid te voorkomen. Ook nieuw is dat ze in het ondersteuningsplan dienen vast te leggen hoe ze dit gaan realiseren.

Van de betrokken werknemers wordt verwacht dat zij zich actief inzetten om aan het werk te blijven. Zij worden verplicht zich indien nodig bij of om te scholen en passend werk te accepteren. De werkgevers moeten hun daarvoor de mogelijkheid bieden.

Nog niet alles duidelijk?
VOS/ABB merkt dat hierover in het veld nog veel vragen zijn. Om daar antwoorden op te geven, organiseert VOS/ABB op dinsdag 26 maart een informatieve bijeenkomst.

De organisatie in is handen van senior beleidsmedewerker Silvia Schouten van VOS/ABB. Zij komt graag in contact met samenwerkingsverbanden die op dit beleidsterrein al belangrijke stappen hebben gezet en hun ervaringen met collega’s willen delen.

De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van VOS/ABB in Woerden van 09.45 tot 12.30 uur. Na afloop is er een eenvoudige lunch.

Interesse?
Deelname is gratis voor leden en abonnees van VOS/ABB. Als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten, betaalt u 100 euro per persoon.

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Personele gevolgen passend onderwijs’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de organsiatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en of u alleen komt of met (een) collega(‘s).

Deze bijeenkomst is inmiddels vol, u kunt zich hier niet meer voor aanmelden. Op korte termijn organiseren wij een tweede sessie, de datum zal in de digitale nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Deel dit bericht:

Gegevens

Datum:
26 maart 2013
Tijd:
09:45 - 12:30

Locatie

Kantoor VOS/ABB
Polanerbaan 15
Woerden,
Deel dit bericht: