Kamer aan zet in bekostiging g/hvo

De Tweede Kamer gaat tijdens de begrotingsbehandeling in op het standpunt van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW om niet over te gaan tot rijksbekostiging van docenten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op openbare scholen. Dit meldt de Vaste Kamercommissie voor OCW. Lees verder

Begin juli maakte de staatssecretaris haar standpunt aan de Tweede Kamer bekend. Ze antwoordde ontkennend op Kamervragen, waarin haar werd gevraagd of ze bereid was haar standpunt te herzien. Daarmee was de Tweede Kamer weer aan zet.

In de motie-De Vries, die tijdens de begrotingsbehandeling voor 2007 werd aangenomen, werd toenmalig minister Maria van der Hoeven van OCW gevraagd om met een voorstel tot structurele financiering voor docenten g/hvo te komen. Bij de begrotingsbehandeling 2008 zal moeten blijken of de Kamer de staatssecretaris volgt. De behandeling van de OCW-begroting vindt eind november plaats.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl