Kamer akkoord met wetsvoorstel fusietoets

De Tweede Kamer heeft met drie amendementen het wetsvoorstel voor de fusietoets aangenomen. Lees verder

Het wetsvoorstel is bedoeld om de menselijke maat in het onderwijs te waarborgen. Met name de SP is fel gekant tegen bestuurlijke grootschaligheid, omdat die slecht zou zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar de partij maakt geregeld fouten in de beoordeling van de grootschaligheid, omdat er geen goed onderscheid wordt gemaakt tussen de schaal van het bestuur en van de scholen die daaronder vallen.

VOS/ABB en de PO-Raad hebben er altijd bij de Tweede Kamer op aangedrongen om niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel. VOS/ABB vindt het wetsvoorstel te rigide; de PO-Raad is bang voor onbedoelde negatieve gevolgen. Zie daarvoor het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

Amendementen
Een van de drie amendementen die met het voorstel zijn aangenomen, bepaalt dat de vaststelling van de fusie-effectrapportage expliciet in de WMS wordt opgenomen als medezeggenschapsaangelegenheid. De MR krijgt hiermee instemmingsrecht.

Een ander aangenomen amendement regelt dat de gemeente adviseert over een voorgenomen fusie. De gemeente krijgt wettelijk adviesrecht. Bovendien komt er een ministriĆ«le regeling die bepaalt hoe de minister van OCW over fusies moet oordelen. Dit om bij fusietrajecten politieke willekeur te voorkomen.

Informatie: Klaas te Bos, 06-22939649, ntebos@vosabb.nl