Kamer buigt zich over wetsontwerp kleine scholen

Het wetsontwerp voor het in stand houden van kleine basisscholen ligt bij de Tweede Kamer. Het ontwerp voorziet in discretionaire bevoegdheid voor het openhouden van schooltjes die onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen zitten. Het gaat hier specifiek om plattelandsschooltjes. Lees verder

Discretionaire bevoegdheid houdt in dat de minister van OCW per geval kan bepalen of een schooltje open kan blijven, ondanks het feit dat er al zo lang sprake is van een leerlingaantal van minder dan 23 dat sluiting volgens de geldende regels in feite onafwendbaar is.

De minister kan niet zomaar besluiten of een plattelandsschooltje met minder dan 23 leerlingen open kan blijven. Voorwaarde is dat de onderwijskwaliteit voldoende is en dat er perspectief is op groei. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er nieuwbouw in de omgeving van de school is gepland.

Het wetsvoorstel bevat verder een overgangsbepaling voor schooltjes die op of na 1 augustus 2008 niet meer zelfstandig zijn. Deze schooltjes moeten ook voldoen aan bovenstaande voorwaarden, plus dat ze als dislocatie aan een andere school moeten zijn gekoppeld en dat ze nog op de oorspronkelijke plaats zijn gevestigd.