Kamer dumpt ten onrechte vierdaagse lesweek

VOS/ABB betreurt het dat basisscholen niet de mogelijkheid krijgen de vierdaagse schoolweek in te voeren. Minister Maria van der Hoeven van OCW laat dit plan varen onder druk van de Tweede Kamer. Ze gaat op zoek naar andere mogelijkheden. Lees verder

De discussie over de mogelijkheid de schoolweek te comprimeren tot

vier dagen sleept zich al jaren voort. In 1999 liet de Tweede Kamer al

weten er faliekant tegen te zijn. Desondanks stuurde Van der Hoeven

haar plan in september 2003 naar de Kamer. Directe aanleiding destijds

om het plan te lanceren was het grote tekort aan leerkrachten. De

vierdaagse schoolweek zou de scholen op organisatorisch vlak meer

ruimte bieden.

VOS/ABB is in dit kader altijd voorstander geweest van de

mogelijkheid voor scholen om de vierdaagse lesweek in te voeren.

Daarbij hebben wij altijd de nadruk gelegd op de grotere vrijheid die

de scholen met deze mogelijkheid zouden krijgen. Het was met nadruk

niet de bedoeling dat scholen tot de vierdaagse schoolweek zouden

worden verplicht. In de media kwam deze suggestie geregeld naar voren.

Wantrouwen
VOS/ABB herkent in de kritische houding van de

Tweede Kamer en het terugfluiten van de minister een tekort aan

vertrouwen in bestuur en management in het onderwijs. Dit wantrouwen

denken wij ook te bespeuren in de discussie over de Wet Medezeggenschap

Onderwijs (WMO). Een ander voorbeeld is de strakke hand die de Kamer

hanteert in het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid en de

verplichting tot schakelklassen.

Hopelijk komt de minister met werkbare alternatieven voor de

mogelijke vierdaagse schoolweek, zodat de scholen alsnog meer

organisatorische vrijheid krijgen.