Kamer en kabinet, luister naar Rinnooy Kan!

Het is bemoedigend dat SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan het hele kabinet oproept extra geld voor de bestrijding van de lerarentekorten uit te trekken. De tekorten zijn volgens hem een breed maatschappelijk probleem dat niet door minister Ronald Plasterk alleen kan worden opgelost. Lees verder

Rinnooy Kan, die voorzitter was van de tijdelijke Commissie Leraren, kwam met zijn oproep tijdens een interview voor het komende decembernummer van ons blad Over Onderwijs. Hij noemde het een ‘onbevredigende oplossing’ als minister Plasterk het extra geld voor de leraren uit diens eigen begroting moet halen. Als dat gebeurt, zal dat onherroepelijk ten koste gaan van andere posten, waar het geld ook onmisbaar is!

Het is duidelijk dat Rinnooy Kan met zijn oproep ingaat tegen minister Wouter Bos van Financiën. Die weigert om zijn partijgenoot minister Ronald Plasterk uit de financiële brand te helpen. Een onbegrijpelijke en zelfs onverantwoorde houding van een minister van Financiën. Hij zou moeten begrijpen dat goede leraren nodig zijn voor goed onderwijs en dus voor een economisch en in andere opzichten gezonde samenleving.

Het is spannend wat er deze maand gaat gebeuren, de maand waarin de Tweede Kamer de OCW-begroting behandelt en minister Plasterk bekendmaakt hoe hij zal omgaan met het advies van de tijdelijke Commissie Leraren. VOS/ABB blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Wij doen ook ons best om via het ministerie en de Vaste Kamercommissie van OCW deze cruciale ontwikkelingen positief te beïnvloeden!