Kamer is kritisch: hoe vrijwillig is ouderbijdrage?

De Tweede Kamer is positief over de uitkomsten van het recente inspectieonderzoek naar de vrijwillige ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs. Maar verschillende fracties stellen er ook kritische vragen over aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Lees verder

Zo wil de PvdA in de Tweede Kamer van de staatssecretaris weten of hij zicht heeft op de regeldruk voor de scholen die de verantwoording van de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage met zich meebrengt. Ook wil de PvdA antwoord op de vraag wat er kan worden gedaan om ouders over de eventuele gêne heen te helpen die kan worden ervaren als zij de ouderbijdrage niet kunnen betalen en daarom aanspraak zouden moeten doen op het schoolfonds dat voor hen bedoeld is.

De VVD vindt op basis van het inspectierapport dat de mentaliteit van schoolbesturen moet veranderen. Het mag volgens de liberalen niet zo zijn dat besturen geen volledige openheid geven over het vrijwillige karakter, de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. De VVD wil op dit punt actie van de staatssecretaris.

Voor de leden van de SP-fractie staat voorop dat er geen financiële drempels mogen zijn om onderwijs te volgen voor leerlingen in de leerplichtige leeftijd. Daarom is het voor de SP belangrijk dat ouders goed op de hoogte worden gesteld over het feit dat scholen de ouderbijdrage en extra bijdragen aan de schoolkosten alleen op vrijwillige basis kunnen vragen. Daarbij dienen volgens de SP ouders de keuze te hebben om voor sommige zaken niet te betalen.

Zie voor de eerdere berichtgeving over het inspectierapport het gerelateerde artikel in de rechterkolom.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl