Kamer onderzoekt onderwijsvernieuwingen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het eind januari aangekondigde parlementaire onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 20 jaar. Het onderzoek is een initiatief van PvdA-Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer. Eerst was het CDA nog tegen het onderzoek, maar de christendemocraten willen het nu ook. Lees verder

Het parlementaire onderzoek zal zich onder meer richten op de basisvorming, het studiehuis, het vmbo en het nieuwe leren. Het moet duidelijk maken waardoor deze vernieuwingen, die de steun kregen van de politiek, tot ontevreden reacties leidden van voornamelijk leerkrachten, leerlingen en ouders.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer kwam eind januari met het initiatief voor het onderzoek. Het CDA voelde zich daar toen door overvallen en was in eerste instantie erg sceptisch. De christendemocraten hebben echter nu ook hun steun eraan gegeven, zodat het PvdA-initiatief op een Kamermeerderheid steunt.

Het is opmerkelijk dat juist de PvdA het initiatief heeft genomen om de onderwijsvernieuwingen te onderzoeken. Veel van die vernieuwingen zijn destijds ingevoerd door de PvdA-bewindslieden Tineke Netelenbos, Jacques Wallage en wijlen Karin Adelmund. De resultaten van het onderzoek worden in het najaar verwacht.

Debat in Over Onderwijs
In het voorjaarsnummer van Over Onderwijs legt Mariëtte Hamer in de rubriek ‘Het debat’ uit waarom het onderzoek volgens haar nodig is. Tegenover haar staat rector Leon van Minderhout van de brede scholengemeenschap De Waerdenborch met vestigingen in het Overijsselse Holten en Goor. Hij vindt dat het beter was geweest om het onderzoek uit te besteden aan onafhankelijke deskundigen.

Het voorjaarsnummer van Over Onderwijs komt op donderdag 12 april uit.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl