Kamer pint scholen vast op 39 lesweken

De Tweede Kamer heeft het amendement overgenomen om per jaar de minimale lestijd in de nieuwe onderbouw vast te stellen op 39 weken oftewel 1040 uur. Dit is zeer tegen de wens van VOS/ABB en de collega-organisaties. Lees verder

De besturenorganisaties hadden aangedrongen op een bandbreedte in onderwijstijd van 1000 tot 1067 uur per jaar. In een oproep aan de scholen om e-mails te sturen aan de onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer, wezen VOS/ABB en de andere organisaties erop dat een minimale lestijd van 1040 uur per jaar praktisch onuitvoerbaar is. De e-mailactie heeft dus niet het gewenste resultaat gehad.

Weinig vertrouwen
Het wetsvoorstel dat OCW in samenspraak met de onderwijsorganisaties had opgesteld, bood wel de gewenste flexibiliteit aan de scholen. Het feit dat de Kamer het amendement heeft overgenomen om de onderwijstijd te fixeren op 1040 uur per jaar, getuigt volgens VOS/ABB van weinig vertrouwen. De Kamer vreesde dat de scholen de bandbreedte zouden gaan misbruiken om massaal op het minimumaantal van 1000 lesuren te gaan zitten.

Het fixeren van de minimale lestijd betekent naar de mening van de besturenorganisaties een uitholling van het streven naar horizontale verantwoording binnen het onderwijs, waar de landelijke politiek al lange tijd over praat. Uniforme regels staan haaks op de ruimte waar scholen volgens VOS/ABB grote behoefte aan hebben.

Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl