Kamer schiet amendement samenwerkingsschool af

De Tweede Kamer heeft een amendement van D66 op het wetsvoorstel over de samenwerkingsschool zonder het te behandelen direct naar de prullenbak verwezen. Lees verder

In 1993 diende de inmiddels wijlen Aad Nuis, die toen voor D66 in de Tweede Kamer zat, een initiatiefwetsvoorstel in om het aantal bestuursvormen binnen het openbaar onderwijs uit te breiden. Dit voorstel ging vooral over privaatrechtelijke bestuursvormen.

Nuis wilde met zijn voorstel in de wet ook meer ruimte creëren voor de samenwerkingsschool, waarin openbaar en bijzonder onderwijs met elkaar samenwerken. In 1994 ging het eerste paarse kabinet ermee aan de slag. Een jaar later nam de regering het wetsvoorstel over. Na een lang debat werd besloten om eerst tot een wijziging van de Grondwet over te gaan, voordat er verder zou worden gegaan met de samenwerkingsschool.

D66-Kamerlid Boris van der Ham wilde nu met een amendement de samenwerkingsschool zo min mogelijk wettelijke beperkingen opleggen. Zo wilde hij af van de bepaling dat de samenwerkingsschool pas in beeld komt als er sprake is van een daling van het aantal leerlingen tot onder de opheffingsnorm van 23.

Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet hier echter niets in. VVD-Kamerlid Ton Elias zei donderdag tijdens een debat dat het voorgestelde amendement van D66 indruist tegen de Grondwet en de langdurige geschiedenis van het initiatiefwetsvoorstel. De VVD kreeg vervolgens de steun van coalitiegenoot CDA, gedoogpartner PVV en de partijen ChristenUnie en SGP.

Dit betekent dat het amendement van D66 ‘destructief’ is verklaard. Het is dus direct, zonder dat het überhaupt in behandeling is genomen, naar de prullenbak verwezen. Het komt maar zelden voor dat Kamerleden zo ver gaan om vooraf al te zeggen dat ze een amendement niet in behandeling nemen.

Klik hier voor berichtgeving op de website van de Vereniging Openbaar Onderwijs.