Kamer voor decentralisatie arbeidsvoorwaarden

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie om de primaire arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs te decentraliseren. Dit betekent dat de PO-Raad als sectororganisatie voortaan namens de schoolbesturen mag onderhandelen over de salarissen van de werknemers.

De PO-Raad wil dit al jaren en is dus blij met deze ontwikkeling, vertelt vice-voorzitter Simone Walvisch: 'Om een goede cao met moderne arbeidsvoorwaarden af te kunnen sluiten is het belangrijk dat de onderhandelingen over de lonen en de andere arbeidsvoorwaarden in één hand komen. De splitsing waar we al jaren mee zitten is onhandig en past niet bij een moderne cao.' De gedachte is dus dat met de decentralisatie de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Jeroen Dijsselbloem van de PvdA kwam anderhalf jaar geleden, toen hij nog in de Tweede Kamer zat, met een motie om de decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden te regelen. Hij verbond dat aan de eis dat de nullijn in het onderwijs van tafel ging, maar dat is nog steeds niet het geval. VVD, CDA en D66 wilden daar niet meer op wachten en dienden vorige week een nieuwe motie in om de decentralisatie te regelen. Die motie is nu dus aangenomen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl