Kamer stemt in met verlenging bruidsschatregeling

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een wetsvoorstel ter reparatie van een aantal onderwijswetten, waaronder het voorstel tot verlenging van de bruidsschatregeling. Lees verder

De beoogde verlenging bestrijkt een periode van twee jaren. De bruidsschatregeling, die op 1 januari 2009 vervalt, wordt in het wetsvoorstel verlengd tot en met 31 december 2010.

Indien vóór 1 januari 2011 de instandhouding van de openbare scholen wordt overgedragen aan een rechtspersoon die openbare scholen in stand kan houden, kan de bruidsschatregeling nog in zijn volle omvang worden toegepast door de betrokken gemeente (stichting openbaar onderwijs, openbare rechtspersoon).

De Eerste Kamer behandelt het voorstel in de loop van het najaar.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl