Kamer steunt motie facultatieve doordecentralisatie

De Tweede Kamer steunt een motie om schoolbesturen die dat willen en kunnen, de beschikking te geven over hun onderwijshuisvestingsbudget. Nu loopt dat budget nog via het gemeentefonds. Lees verder

Als schoolbesturen dat willen en in staat zijn om hun onderwijshuisvestingsbudget op een adequate manier te beheren, dan moet dat geld geoormerkt rechtstreeks aan hen ter beschikking worden gesteld. Nu is het nog zo dat schoolbesturen het geld via de gemeenten krijgen.

De praktijk wijst uit dat bij de gemeenten vele tientallen miljoenen euro’s op de plank blijven liggen of aan andere zaken dan schoolgebouwen worden besteed. Wettelijk gezien is dat toegestaan, omdat het onderwijsgeld uit het gemeentefonds een fictief, niet-geoormerkt budget is, maar vanuit het onderwijs gezien is dit principieel een onjuiste gang van zaken.

Het is overigens niet zo dat álle gemeenten hun onderwijsbudgetten onvolledig benutten of aan andere zaken besteden. Er zijn er ook die het geld volledig in onderwijshuisvesting steken of die zelfs méér dan het fictieve bedrag daaraan besteden. Maar wie de totale situatie bekijkt, ziet dat er jaarlijks tussen de 330 en 400 miljoen euro op de plank blijft liggen of buiten het onderwijs wordt benut.

De motie van PVV-Kamerlid Harm Beertema volgt op een actie die VOS/ABB in 2009 is begonnen om de scheve verhouding tussen de inkomsten uit het gemeentefonds en de gemeentelijke uitgaven aan onderwijshuisvesting onder de aandacht te brengen.

Destijds belichtte VOS/ABB dit in het blad Over Onderwijs met een artikel over de situatie in Maastricht. Dit artikel kunt u downoaden uit de rechterkolom, waar u ook eerdere nieuwsberichten kunt aanklikken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

Bijlagen