Kamer steunt plan voor beperking topinkomens

De Tweede Kamer steunt het voorstel van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken om een maximum te stellen aan topinkomens in onder andere het onderwijs.
Lees verder

De Kamerleden Ineke van Gent van GroenLinks en Karen Gerbrands van de PVV steunen het voorstel van Donner, omdat volgens hen zelfregulering op het gebied van topinkomens volgens hen niet werkt.

Ronald van Raak van de SP en Cynthia Ortega van de ChristenUnie vinden het voorstel niet ver genoeg gaan. Zij willen weten waarom Donner het beloningsmaximum op 130 procent en niet op 100 procent van het inkomen van een minister wil leggen. D66-Kamerlid Wouter Koolmees noemt het voorstel van Donner een stap in de goede richting.

Ger Koopmans van het CDA spreekt van een ‘pijnlijk’ voorstel. Het is volgens hem kennelijk nodig het maximum van topsalarissen in onder meer het onderwijs wettelijk vast te leggen, omdat de markt het hier laat afweten. Koopmans wil ook een bezoldigingsmaximum voor externe consultants.

De Tweede Kamer steunt Donner ook in zijn voorstel om een maximum van 75.000 euro te stellen aan ontslagvergoedingen in de (semi-) publieke sector. Ook wil de Kamer een verbod op bonussen in onder meer het onderwijs.

Het voorstel van minister Donner is ingegeven door de situatie in het hoger onderwijs. Daar zijn gevallen bekend van exorbitante beloningen. In het voortgezet onderwijs is dat slechts zeer sporadisch het geval. Bovendien liggen daar de hoogste beloningen aanmerkelijk lager dan in het hoger onderwijs.

In het primair onderwijs is, voor zover dat VOS/ABB bekend is, geen sprake van torenhoge beloningen van bestuurders.