Kamer voor handhaven prijscompensatie

De Tweede Kamer voelt weinig voor het plan van het kabinet om de automatische prijscompensatie Londo af te schaffen. Dat bleek op donderdag 23 maart tijdens een vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. Lees verder

VOS/ABB en de andere besturenorganisaties hadden in een gezamenlijk brief aan de commissie geprotesteerd tegen de mogelijke afschaffing. De Kamer is nu ook zeer kritisch. Alleen de VVD hield zich nog op de vlakte.

De Kamercommissie bleek veel waarde te hechten aan de argumenten die de besturenorganisaties aanvoerden: 

* Het huidige bekostigingsstelsel is destijds ingevoerd om een sobere maar adequate bekostiging te garanderen. Het afschaffen van de automatische prijscompensatie zet de bijl aan de wortels van dit uitgangspunt.

* De praktijk in het voortgezet onderwijs leert dat de verleiding om prijscompensatie achterwege te laten groot is. Vier jaar achtereen moest het vo kostenstijgingen zelf betalen. 

* De schaal in het primair onderwijs is zodanig dat een reële prijscompensatie extra kritisch zal zijn. Ook een aantal ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waaronder de hoge energieprijzen, maken dat de huidige bekostiging al fors onder druk staat. 

* Bij de invoering van de lumpsumfinanciering is steeds gesteld dat dit  budgettair neutraal zal plaatsvinden. Het afschaffen van de automatische prijscompensatie zal ertoe leiden dat de scholen er minder vertrouwen in krijgen dat dit echt budgettair neutraal zal gebeuren.

De Kamercommissie bleek eerst inzicht te willen hebben in de resultaten van de evaluatie van de programma’s van eisen. Saillant detail is dat de Kamer eerder geneigd is om te kijken of de automatische prijscompensatie in het vo weer kan worden ingevoerd.

Aan het eind van het debat liet minister Maria van der Hoeven van OCW weten dat zij het voorstel mee terug zal nemen naar het kabinet.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl