Kamer wil aanpak financieel incompetente managers

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen die het mogelijk moet maken om financieel incompetente schoolbestuurders en -managers te vervangen. Lees verder

De motie was ingediend door VVD'er Ton Elias en Ineke van Gent van GroenLinks. Zij baseren zich op de vijfjaarlijkse rapportage van de lumpsumbekostiging van het voortgezet onderwijs. Daaruit blijkt volgens de twee Kamerleden dat bijna de helft van de schoolbesturen de materiële bekostiging ondoelmatig inzet. Ze wijzen erop dat ook in het primair onderwijs veel besturen hun financiën niet op orde hebben.

Elias en Van Gent benadrukken dat van schoolbesturen en raden van toezicht goed financieel management en financiële deskundigheid mag worden verwacht. Nu hun motie is aangenomen, wil de Tweede Kamer voor januari 2013 geïnformeerd worden over concrete maatregelen om schoolbestuurders en -managers op financiële deskundigheid te ondersteunen. Als overduidelijk blijkt dat bestuurders en managers financieel incompetent zijn, zouden ze moeten worden vervangen.

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW ziet de motie niet zitten. Het is volgens haar de taak van schoolbesturen en raden van toezicht, en dus niet van de wetgever, om te controleren of degenen die in onderwijsorganisaties financieel verantwoordelijk zijn hun taken aankunnen. Verder stelt ze al volop bezig te zijn met ondersteuning om de financiële competentie van bestuurders en managers in het onderwijs te verbeteren.

Een voorbeeld daarvan is het project 'Eerst kiezen, dan delen'. VOS/ABB is een van de organisaties die meewerken aan dit door de PO-Raad geleide project voor het primair onderwijs. Deze maand wordt de laatste tweedaagse training van dit schooljaar gegeven. In het najaar volgt een nieuwe reeks.

Klik hier voor meer informatie over de najaarsreeks 'Eerst kiezen, dan delen'.