Kamer wil dat leraren meer uren gaan werken

De Tweede Kamer vindt dat leraren meer uren moeten gaan werken. Op die manier wil de Kamer het lerarentekort terugdringen.

In een door de Kamer aangenomen motie staat dat er een bonus van 5 procent per kwartaal moet komen voor leraren die fulltime werken. In een andere motie staat dat er maatregelen moeten worden genomen om meer uren werken lonend te maken.

In een van de aangenomen moties wordt erop gewezen dat meer dan de helft van de docenten in het primair onderwijs parttime werkt en dat 15 procent een baan heeft van minder dan 20 uur per week.

Een andere motie om de stille reserve in het onderwijs weer voor de klas te krijgen, kreeg ook voldoende steun van de Kamer. In die motie staat dat 83.000 mensen met een lesbevoegdheid nu niet in het onderwijs werken. Als een deel van hen terugkeert, kan dat een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het lerarentekort.

Ook een motie om de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen in het onderwijs aan banden te leggen, kreeg voldoende steun. De gedachte hierachter is dat leraren die nu nog een bovenwettelijke uitkering krijgen, eerder aan het werk gaan als die uitkering wordt versoberd. Een motie om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs, kreeg in de Tweede Kamer onvoldoende steun.

Er werd ook gestemd over andere moties, bijvoorbeeld over sancties voor scholen en samenwerkingsverbanden die van ouders een eigen bijdrage verwachten voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Deze motie werd aangenomen.

Lees meer…