Kamermeerderheid steunt homovoorstellen

De Tweede Kamer wil dat voorlichting over homoseksualiteit een vast onderdeel wordt van het onderwijsaanbod op elke school. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer steunt een voorstel hiertoe van D66, VVD, SP en GroenLinks. Lees verder

COC Nederland is blij met deze ontwikkeling. ‘Dit is geweldig nieuws voor tienduizenden lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderleerlingen die zich op school niet veilig voelen om zichzelf te zijn’, zegt COC-voorzitter Wouter Neerings. Ook voor personeelsleden is dit uiteraard goed nieuws.

In het voorstel dat de PvdA steunt, staat dat voorlichting over homoseksualiteit en transgenders wordt opgenomen in de kerndoelen. Minister Ronald Plasterk van OCW, die homo-emancipatie in zijn portefeuille heeft, zegde de Kamer toe om hiervoor geld vrij te maken, hoewel hij praktische bezwaren ziet  in de uitvoering van het door de Kamer goedgekeurde voorstel.

De Tweede Kamer steunt ook het voorstel van D66’er Boris van der Ham om 150.000 euro te investeren in Gay-Straight Alliances (GSA’s). Dat zijn groepjes homo- en heteroleerlingen die samen werken aan een homovriendelijke school.

In het decembernummer van Over Onderwijs staat een artikel over de GSA van de openbare regionale scholengemeenschap Stad en Esch in Meppel.

VOS/ABB vindt dat een goed homobeleid onlosmakelijk verbonden is met de kernwaarden van het openbaar onderwijs. In de kernwaarden staan algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid centraal.

De VO-raad laat in een reactie op haar website weten dat het verplichte karakter van de homovoorlichting ‘symboolpolitiek’ is. Voorzitter Sjoerd Slagter denkt niet dat het er in de praktijk toe zal leiden dat het thema homoseksualiteit beter bespreekbaar wordt.