Kamervragen over achterstallig onderhoud

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk heeft Kamervragen gesteld over het achterstallig onderhoud op scholen voor voortgezet onderwijs. Aanleiding voor zijn vragen aan staatssecretaris en minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken was onder meer een artikel in Trouw, waarin huisvestingsspecialist Gertjan van Midden van VOS/ABB aan het woord kwam. Lees verder

Van Dijk wil van de staatssecretaris en de minister weten of het waar is dat het achterstallig onderhoud op vo-scholen 200 miljoen tot 300 miljoen euro bedraagt en wat zij gaan doen om dit op te lossen.

Ook wil hij weten of het achterstallig onderhoud het gevolg is van bestuurlijke verzelfstandiging in combinatie met vermoedens dat sommige gemeenten hun onderwijshuisvestingsbudget aan andere zaken hebben besteed. Van Dijk stelt voor het budget te oormerken.

De Kamervragen staan in de rechterkolom van dit bericht. Daar vindt u ook een eerder nieuwsbericht over het artikel in Trouw.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen