Kamervragen over borg voor schoolboeken

De VVD en de SP in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over scholen in het voortgezet onderwijs die een borg vragen aan ouders voor het gebruik van schoolboeken. Lees verder

De Kamerleden Ineke Dezentjé-Bluemink van de VVD en Jasper van Dijk van de SP willen van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt weten of vo-scholen die een borg vragen voor het gebruik van schoolboeken de wet overtreden. In de wet staat namelijk dat de boeken door de school ‘om niet’ beschikbaar worden gesteld.

Ze willen ook antwoord op de vraag of scholen ouders de boeken kunnen laten bestellen bij een leverancier. Ook wordt Van Bijsterveldt gevraagd of scholen ouders kunnen dwingen om mee te betalen aan een verzekering tegen schade aan schoolboeken. Directe aanleiding voor de Kamervragen zijn kritische kanttekeningen van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Kritisch doorlichten
De VO-raad meldde eerder dat de invoering van de ‘gratis’ schoolboeken goed verloopt. De raad baseert zich hierbij op de bevindingen van een ledenpanel. ‘Volgens een meerderheid van de scholen leidt de invoering niet tot een kostenstijging. Van de scholen stelt 40% zelfs dat de kosten van het boekenpakket afnemen. Dat kan bijvoorbeeld door het pakket kritisch door te lichten en eigen materiaal te ontwikkelen.’

De VO-raad meldt ook dat bijna de helft van de vo-scholen met de ouders overeenstemming heeft bereikt over welke kosten voor leermiddelen door de school worden betaald en welke zaken ouders zelf betalen.