Kamervragen over gevolgen van lerarentekorten

D66 heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat leerlingen op scholen met een lerarentekort gemiddeld slechter presteren dan leerlingen op scholen die geen personeelstekort hebben. Het onderzoek is uitgevoerd door onderwijssocioloog Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht. Lees verder

Uit het onderzoek blijkt ook dat de achterstand van allochtone scholieren kleiner wordt als ze goede leerkrachten hebben. De leerprestaties op scholen met goed gekwalificeerde docenten scoren hoger dan op scholen waar een tekort is en dit wordt opgevangen door onvoldoende gekwalificeerde leraren. Dit geldt voor leerlingen op alle niveaus.

D66-Kamerlid Boris van der Ham is in dit verband bang voor mogelijke bezuinigingen die een volgend kabinet zou kunnen doorvoeren. ‘Ik doe een appèl aan de formerende partijen om genoeg te bezuinigen en zo ruimte te vinden om alsnog in het onderwijs te investeren’, aldus Van der Ham op zijn persoonlijke website.