Kamervragen over inschrijfgeld bij basisscholen

De SP wil van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW weten hoe zij denkt over basisscholen die bij ouders voor de inschrijving van hun kind administratiekosten in rekening brengen. Lees verder

Directe aanleiding voor de Kamervragen van de SP is de handelwijze van de algemeen bijzondere Vondelschool in Bussum. In de schoolgids staat dat bij inschrijving van een leerlingen 50 euro administratiekosten in rekening wordt gebracht. 

‘De administratiekosten worden altijd betaald ook als er geen plaats is op school voor het kind, of dat het op de wachtlijst komt te staan.
Bij uitschrijving of annulering van de aanmelding worden betaalde administratiekosten niet gerestitueerd’, zo staat in de schoolgids.

De SP noemt het ‘onaanvaardbaar’ dat er inschrijfgeld wordt gevraagd. Dit tast volgens de Tweede Kamerleden Jasper van Dijk en Manja Smits de algemene toegankelijkheid van het basisonderwijs aan.

De SP dringt er bij staatssecretaris Dijksma op aan om in kaart te brengen bij welke basisscholen ouders inschrijfgeld moeten betalen. Voor zover dit bij VOS/ABB bekend is, gebeurt dit niet in het openbaar onderwijs.