Kamervragen over Limburg na kritiek VOS/ABB

Fractieleider Alexander Pechtold van D66 heeft opnieuw Kamervragen gesteld over de positie van het openbaar onderwijs in Limburg. Aanleiding daarvoor is het standpunt van VOS/ABB dat bestuurlijke samenwerking met het bijzonder onderwijs ongewenst is als die samenwerking niet op gelijkwaardigheid berust. Lees verder

Pechtold wil van staatssecretaris Sharon Dijksma weten of zij het in overeenstemming acht met het grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs als de rooms-katholieke bisschop van Roermond bij bestuurlijke samenwerking meer te zeggen krijgt over het openbaar onderwijs dan de betrokken gemeentebesturen.

De D66-leider vraagt ook aan Dijksma of zij op de hoogte is van het standpunt van VOS/ABB dat gemeenten moeten afzien van een samenwerkingsbestuur als de belangen van het openbaar onderwijs niet kunnen worden gewaarborgd. Hij verwijst daarbij naar de spreiding van twee openbare basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas over een katholiek en een openbaar bestuur.

VOS/ABB-directeur Theo Hooghiemstra noemt deze spreiding ongewenst en spreekt van ‘een bestuurlijk gedrocht’. Het commentaar dat Hooghiemstra op deze website publiceerde, was voor Pechtold aanleiding om bij Dijksma opnieuw over de Limburgse kwestie aan de bel te trekken.

De Kamervragen van Pechtold staan in de rechterkolom van dit bericht. Daar kunt u ook het commentaar van Theo Hooghiemstra en een eerder nieuwsbericht over de Limburgse situatie aanklikken.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen